W przychodni posiadamy aparaty rentgenowskie do zdjęć zębowych wewnątrzustnych oraz do zdjęć pantomograficznych ( zdjęcie wszystkich zębów obu szczęk) i cefalometrycznych ( przydatnych w ortodoncji ).
Zdjęcia wykonujemy w technice cyfrowej, ta więc widoczne są one od razu na monitorze. Wykonane zdjęcie
pacjent może otrzymać w postaci pliku nagranego na płytę CD.