Prowadzimy leczenie protetyczne w szerokim zakresie.

Wykonujemy:

  • korony i mosty porcelanowe  na zębach własnych pacjenta jak i na implantach mogą być one wykonane na podbudowie metalowej (stal chromokobaltowa, złoto i in.), na tlenku cyrkonu, a także jako korony pełnoceramiczne
  • licówki porcelanowe
  • protezy ruchome:  szkieletowe ( klamrowe lub mocowane na zatrzaskach, zasuwach ) oraz osiadające akrylowe lub nylonowe, także protezy ruchome mocowane na implantach ( zatrzaski kulowe lub locatory )
  • wkłady koronowo – korzeniowe
  • korony teleskopowe

Na czas wykonania pracy protetycznej przez laboratorium, pacjenta zaopatrujemy w uzupełnienie tymczasowe.