Od ponad piętnastu lat zajmuję się uzupełnianiem braków zębowych przy pomocy implantów.
Stosuję implanty różnych systemów głównie
  • Nobel Biocare
  • MIS
  • Alpha Bio
  • Q implant
Zabiegi wszczepienia implantu wykonuję w znieczuleniu miejscowym na sali zabiegowej po uprzedniej diagnostyce radiologicznej.
Uzupełniam zarówno braki pojedynczych zębów, jak i wykonuję mosty oparte na implantach uzupełniające braki częściowe, a także całkowite braki zębowe jako mosty cementowane lub przykręcane. Stosuję także implanty jako elementy mocujące do protez całkowitych z zatrzaskami kulowymi. W razie braku kości w bocznych odcinkach szczęki stosuję zabieg podniesienia dna zatoki.
W razie potrzeby łączę zabieg implantacji ze sterowaną regeneracją kości. W sprzyjających warunkach stosuję także implantację natychmiastową ( bezpośrednio po usunięciu zęba ), lub natychmiastowe obciążenie implantu.